info@tosunadvocatuur.nl
+31681411874

Het kantoor

Tosun Advocatuur B.V. is opgericht door mr. F. Tosun. Kvk nummer: 84908963. Btw nr.: NL036983986B01 

Mr. Tosun is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): Neuhuyskade 94 te 2596XM Den Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl

Bij ziekte of overmacht zal Tosun Advocatuur B.V. in overeenstemming met cliënt trachten de zaak aan te laten houden. Indien dit niet lukt of niet reëel is bij bijvoorbeeld langdurige ziekte zal Tosun Advocatuur B.V. zorgdragen voor waarneming/vervanging door andere advocaten waarmee Tosun Advocatuur B.V. afspraken heeft gemaakt. In onderstaande disclaimer leest u hier meer informatie over.

Tosun Advocatuur B.V. beschikt over een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AON waarbij de aansprakelijkheid per geval tot €500.000,- (vijfhonderd duizend) is beperkt, te vermeerden met het eigen risico van €2.500,- (tweeduizend vijfhonderd). Op de dienstverlening van Tosun Advocatuur B.V. is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Noord-Holland bevoegd.

Tosun advocatuur B.V. heeft een interne klachtenprocedure. De kantoorklachtenregeling staat beschreven in de disclaimer en kunt u hier downloaden. Mr. F. Tosun heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Hoofd rechtsgebied: Strafrecht
  • Sub rechtsgebieden: Financieel economische strafrecht, Fiscaal Strafrecht, Internationaal strafrecht, Jeugdstrafrecht, Milieu strafrecht en Militair strafrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.